ผู้บริหาร

วนิดา ทาหะพรหม (พี่ตู่)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/08/2016
ปรับปรุง 02/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 34793
Page Views 61764
English Menu
Job Applies
หลักสูตรการเรียนภาษา
หลักสูตรการเรียนภาษา
                                       หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

      หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

v  General  English  Conversation                  20 ช.ม/คอร์ส

v  English Grammar in use                             20 ช.ม/คอร์ส

v  Business  Conversation                             20 ช.ม/คอร์ส

v  Business  Writing                                      20 ช.ม/คอร์ส

v  TOEIC, TOEFL, IELTS                            30 ช.ม/คอร์ส

v  TU Get                                                      30 ช.ม/คอร์ส

v  CU Tep                                                     30 ช.ม/คอร์ส

        หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

v สนทนาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน                       20 ช.ม/คอร์ส

v เน้นการทำงาน                                            20 ช.ม/คอร์ส

        หลักสูตรภาษาจีนกลาง  (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

v สนทนาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน                      20 ช.ม/คอร์ส

v เน้นการทำงาน                                                     20 ช.ม/คอร์ส

       หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ  (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

v สนทนาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน                   30 ช.ม/คอร์ส

v เน้นการทำงาน                                        30 ช.ม/คอร์ส

     ภาษาอื่นๆๆ.....

v ภาษาฝรั่งเศส

v ภาษาเยอรมัน

v ภาษาสเปน

v ภาษาพม่า

v ภาษาเขมร

v ภาษาเกาหลี

 

                              *** ทุกคอร์ส จัดสอบวัดระดับทางภาษา

  > สำหรับรูปแบบการเรียนมีทั้งแบบเรียนเดี่ยว  และ  แบบเรียนกลุ่ม
  > จัดสอน รับปรึกษา ออกแบบการสอนให้กับองค์กร หน่วยงาน ต่างๆๆ ภายนอก
  >  แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  อเมริกา แคนนาดา ญี่ปุ่น  และสิงคโปร์
  >  จัด  English Camp  &  Summer Camp  ทั้งในและต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานและนักเรียนทั่วไป

(*ทุกคอร์สจัดสอบวัดระดับ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

              General  English  Conversation       20 ช.ม/คอร์ส     
              English Grammar for Daily Life    20 ช.ม/คอร์ส      
                  Business  Conversation                       20 ช.ม/คอร์ส
                Business  Writing                                  20 ช.ม/คอร์ส
                TOEIC, TOEFL, IELTS                          30 ช.ม/คอร์ส
             TU Get , CU Tep                                    30 ช.ม/คอร์ส

 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

             สนทนาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน      20 ช.ม/คอร์ส

              เน้นการทำงาน                                      20 ช.ม/คอร์ส

 ภาษาจีนกลาง (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

        สนทนาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน         20 ช.ม/คอร์ส

              เน้นการทำงาน                                       20 ช.ม/คอร์ส

 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

สนทนาทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน     30 ช.ม/คอร์ส

เน้นการทำงาน                       30 ช.ม/คอร์ส

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


โรงเรียนสอนภาษาเบญจากุลพรหม Language World 
สอนภาษาอังกฤษ แนะนำเรียนต่อต่างประเทศ แปลเอกสาร สอนพิเศษ กวดวิชา
1/210 หมู่ 14 ถนนจรัญยานนท์  ตำบลบางวัว  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 
โทรศัพท์. 038-538-828,087-444-1135,084-874-7431 Email : bkplanguageworld@gmail.com Website : www.bangpakongenglish.com

สอนภาษา บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา,สอนภาษาอังกฤษ,สอนภาษาฉะเชิงเทรา,สอนภาษาบางปะกง,สอนภาษาบางวัว,สอนภาษาบางนาตราด,สอนภาษา,โรงเรียนสอนภาษา,เรียน TOEIC,สอนภาษาเยอรมัน,สอนภาษาจีนกลาง,ภาษาญี่ปุ่น